Vochtoverlast in huis? Laat uw kelder waterdicht maken!

Bij een vochtige kelder dient er goed ingegrepen te worden

Water in de kelder is een vervelend probleem dat relatief vaak voor komt. Mocht u hiermee te kampen hebben, dan is het zaak om deze kwestie goed op te lossen door een bedrijf dat gespecialiseerd is in vochtaanpak. Anders loopt u het risico op gezondheidsklachten, opstijgend vocht dat via de kelder uw woning binnenkomt, schimmelvorming en andere narigheid.

Mogelijke oorzaken van een te natte kelder

Een te vochtige kelder kan op meerdere manieren veroorzaakt worden. In veel gevallen is er sprake van een lekkende leiding of een niet goed afgesloten afvoerbuis. Hierdoor ontsnapt er water dat in de kelder belandt en voor problemen zorgt. Maar ook een beschadigd rioleringssysteem, wat kan ontstaan door verzakking in de grond, kan een oorzaak van een te vochtige kelder zijn. Naast lekkage is het vochtige klimaat in Noordwest-Europa een veroorzaker van natte keldermuren. Als het langdurig en veel regent, kan de grond het water onvoldoende afvoeren en trekt het water de kelders in. Vooral en constant hoog grondwaterpeil blijkt problematisch te zijn en zorgt voor langdurige druk op de keldermuren en wanden. Uiteindelijk wint het vocht en sijpelt door de muren heen de kelder in. Een laatste oorzaak is een onvoldoende of ronduit slecht geventileerde kelder, waar vochtigheid niet uit kan ontsnappen. Hierdoor gaat zich vocht ophopen bij de muren, op de bodem en bij het kelderplafond. Opstijgend vocht dat de woning in komt is dan niet onwaarschijnlijk.

Methoden waarmee een vochtbestrijder het vochtprobleem in uw kelder aanpakt

Schakelt u een expert in om de vochtoverlast oorzakelijk te detecteren, dan maakt u een voordelige keuze als u kiest voor dé expert. Als erkende vochtbestrijder met veel ervaring, inspecteren wij uw kelder en stellen dan vast wat er moet gebeuren om uw kelder te verlossen van overtollige vocht. Doorgaans passen wij een van de volgende methoden toe:

  • Het aanbrengen van kelderdrainage bij een te hoog grondwaterpeil.
  • Apparatuur in de kelder plaatsen die zorgt dat er voldoende geventileerd wordt.
  • Als uw kelder onvoldoende gedicht is en lekt, pakken wij de lekkage aan. Vaak betreft het een lekkende leiding of buis.
  • Ook passen we voor kelderdichting vaak de effectieve oplossing van muurinjectie toe. Hierbij wordt een gel op de keldermuren aangebracht, zodat deze volledig waterdicht wordt.

Contacteer een specialist

Neem nu contact op met een specialist en wij helpen u snel, voordelig en adequaat van de vochtproblematiek in uw kelder af. Onze offertes zijn gratis, dus aarzel niet en laat u snel helpen!